ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKOŚCI W WYTWÓRNI

 

Zapraszamy na szkolenie online:

 

Zarządzanie ryzykiem jakości w wytwórni

 

 

_____________________

 

Podczas szkolenia omówimy:

 

  • Wytyczne prawne
  • Wytyczne dotyczące procesu zarządzania ryzykiem jakości – QR
  • Zarządzania ryzykiem jakości – QRM
  • Zespól ds. zarządzania ryzykiem jakości
  • Rodzaje narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia analiz ryzyka
  • Podstawowe narzędzia i techniki do prowadzenia procesu analizy ryzyka  
  • Obszary / procesy potencjalnie konieczne do poddania analizie ryzyka
  • Korzyści wynikające z wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem jakości – QRM

 

 

więcej aktualności