WYROBY MEDYCZNE - Produkt najwyższej jakości - zagrożenia podczas produkcji

 

Zapraszamy na nowe szkolenie online:

 

 

WYROBY MEDYCZNE

- Produkt najwyższej jakości - zagrożenia podczas produkcji

 

24 kwietnia 2024 r.

___________

 

PROGRAM:

1. Zdefiniowanie  zagrożeń  i ryzyka  w trakcie produkcji wyrobów
medycznych zgodnie z wymaganiami  Rozporządzenia  2017/745 Normy  PN EN
ISO 1348:2016
- Rodzaje zagrożeń  w procesie produkcji wyrobów medycznych
- Przyczyny wystąpienia zagrożeń  w procesie produkcji
- Postępowanie z ryzykiem wystąpienia zagrożeń
2. Zapobieganie wystąpieniu zagrożeń w procesie produkcji.
- Definiowanie poszczególnych etapów produkcji w celu wyznaczenia
ryzyka (mapowanie procesów)
- Techniki przeprowadzenia oceny ryzyka
- Zasady wyznaczania kontroli  ryzyka oraz dokumentowanie
przeprowadzonych kontroli
3. Organizacja pracy zakładu oraz wytyczne stawiane pracownikom w
aspekcie zabezpieczenia  wyrobów medycznych przed potencjalnym ryzykiem
- Wytyczne stawiane pomieszczeniom produkcyjnym
- Higiena personelu produkcyjnego
- Organizacja dostaw materiałów , produkcji  , magazynowania i
transportu   wyrobów medycznych
4.  Zapobieganie wystąpienia zagrożeń w procesie produkcji
- Definicja działań korygujących i zapobiegawczych
- Zasady dokumentowania działań korygujących i zapobiegawczych

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: