WALIDACJA I UTRZYMANIE SYSTEMÓW SKOMPUTERYZOWANYCH WEDŁUG GAMP W WERSJI DRUGIEJ

Zapraszamy na nowe szkolenie:

 

WALIDACJA I UTRZYMANIE SYSTEMÓW SKOMPUTERYZOWANYCH WEDŁUG GAMP
W WERSJI DRUGIEJ

 29-30 września 2022 r.

 

_______________________

     Nasze flagowe szkolenie i szkolenie podstawowe dla innych szkoleń w walidacji systemów komputerowych „Walidacja i utrzymanie systemów skomputeryzowanych według GAMP5”, zostanie odświeżone zgodnie z wersją drugą GAMP 5, która ukaże się w lipcu według ISPE.

Szkolenie to wprowadzi nowe spojrzenie na tematy, które się mocno zmieniły  od 15 lat od wdrożenia GAMP 5 w wersji 1.

Odświeżone szkolenie będzie pierwszym tego szkoleniem w Polsce, serdecznie zapraszamy.

 

__________________

Walidacja i utrzymanie systemów skomputeryzowanych

 

Szkolenie obejmuje praktyczne podejście do zagadnień walidacji i utrzymania systemów skomputeryzowanych. Przeanalizowane zostaną również trendy w inspekcjach. Szkolenie opiera się na zaleceniach GAMP 5 w wersji drugiej.

GAMP 5 v2 to znany przewodnik, który pomaga firmom podlegającym GxP walidować i utrzymywać systemy skomputeryzowane w stanie zwalidowanym. Chcesz poznać walidację systemów skomputeryzowanych od praktycznej strony konsultingowej? Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z praktycznymi przykładami i warsztatami.

________________________________

 

Program szkolenia

  1. Wstęp
  2. Pojęcia, definicje, regulacje, przewodniki
  3. Nowe zagadnienia w GAMP 5 wersja 2– Agile, Blockchain, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (AI/ML), krytyczne myślenie, narzędzia software`owe, Pharma 4.0
  4. Cykl życia systemu, główny plan walidacji, plan walidacji, kategorie systemów i ich przykłady
  5. Specyfikacja wymagań użytkownika
  6. Analiza ryzyka według GAMP 5
  7. Faza kwalifikacji na podstawie modelu V dla różnych kategorii systemów, macierz śledzenia, report z walidacji
  8. Procesy operacyjne i utrzymanie systemu w stanie zwalidowanym z uwzględnieniem GAMP 5 v2
  9. Systemy zastane i trendy w inspekcjach
  10. Kwalifikacja i zarządzanie dostawcami, udział dostawcy w procesie walidacji

 

 

 

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy Pharma Review

 

 

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: