SPECJALISTA DS. DRUKÓW INFORMACYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 

 

 

 

 

Szkolenie online:

SPECJALISTA DS. DRUKÓW INFORMACYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 

 

20 kwietnia 2021 r., Start: 10.00

 

Koszt uczestnictwa: 990 PLN netto

Promocja: 890 PLN netto

 

Przygotowanie druków informacyjnych produktów leczniczych w świetle aktualnych wytycznych

 

 • wymagania i wytyczne niezbędne do przygotowania druków (rozporządzenia MZ; wytyczne Komisji Europejskiej; QRD Template, Komunikaty Prezesa Urzędu Rejestracji, zalecenia)

 • uaktualnienie druków informacyjnych (decyzje Komisji Europejskiej; zalecenia PRAC; PSUSA; CCDS)

 • zasady przedkładania druków informacyjnych do akceptacji, z uwzględnieniem zaleceń w okresie pandemii COVID-19

 

ChPL i ulotka dla pacjenta

 

 • zasady przedstawiania informacji o leku dla lekarzy i pacjentów – omówienie różnic

 • projekt graficzny ulotki – wymagania i zalecenia

 • sposoby potwierdzania czytelności ulotki z uwzględnieniem zaleceń w okresie pandemii COVID-19

 • czy zawsze konieczne jest przedstawienie raportu z badania czytelności ulotki

 

Opakowania produktu leczniczego

 

 • oznakowanie opakowań a kategoria dostępności produktu

 • zasady przedstawiania informacji o leku na projektach graficznych opakowań

 • symbole i piktogramy oraz dodatkowe informacje o produkcie na opakowaniu

 • zabezpieczenia serializacyjne (PC, SN, kod Data Matrix, ATD)

 • oznakowanie małych opakowań

 • opakowania wielojęzyczne

 

Kody QR na opakowaniach i w ulotce dla pacjenta – wymagania, ocena, implementacja

 

 

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

e-mail: office@pharmareview.info

Organizator Szkoleń Pharma Review

Mają Państwo pytania? Prosimy o kontakt

www.pharmareview.info

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: