REJESTRACJA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W PROCEDURZE NARODOWEJ oraz REJESTRACJA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W PROCEDURACH EUROPEJSKICH-KROK PO KROKU!

 

 

Pharma Review zaprasza na dwa otwarte szkolenia z rejstracji produktów biobójczych:

 

 

________________________________

szkolenie online:

Rejestracja produktów biobójczych
w procedurze narodowej

- krok po kroku

28 października - około 3 godzin (start 10.00)

 

 

  1. Podstawy prawne

- program przeglądu substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych: rozporządzenie

nr 1062/2014

- ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

- rozporządzenie nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

- czy mój produkt podlega rejestracji? definicja produktu biobójczego, grupy produktowe, pozwolenie na obrót produktem biobójczym

- warunki rejestracji produktu biobójczego w procedurze narodowej

  1. Dokumentacja produktu biobójczego

- wniosek: jak wypełnić krok po kroku

- dokumentacja skuteczności produktu biobójczego – normy badań dla poszczególnych grup produktowych

- treść oznakowania produktu biobójczego

- Karta charakterystyki

  1. Zmiany danych objętych pozwoleniem na obrót produktem biobójczym

  2. Ważność pozwolenia na obrót: wygaśnięcia w związku z niezatwierdzeniem/ zatwierdzeniem substancji czynnych produktu

 Formularz zgłoszeniowy

 

 ______________________________

szkolenie online:

Rejestracja produktów biobójczych
w procedurach europejskich
- krok po kroku

29 października- około 6 godzin (start 10.00)

 

 

  1. Podstawy prawne

- program przeglądu substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych: rozporządzenie
nr 1062/2014

- ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

- rozporządzenie nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

- czy mój produkt podlega rejestracji? definicja produktu biobójczego, grupy produktowe, pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego  

- od czego zależy wybór procedury rejestracyjnej?

- kiedy należy złożyć wniosek w procedurach europejskich

 

  1. Opcje procedur rejestracyjnych (wymagania, przebieg, opłaty rejestracyjne w Polsce (URPLWMiPB) i na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)

- pozwolenie krajowe

- wzajemne uznawanie pozwoleń

- taki sam produkt biobójczy

- pozwolenie unijne

- pozwolenie tymczasowe

- pozwolenie w procedurze odstępstwa od wymagań rejestracyjnych

  1. Dokumentacja

- dossier produktu biobójczego: fizykochemia, skuteczność, toksykologia, ekotoksykologia

- Charakterystyka Produktu Biobójczego

- Letter of Access

  1. Składanie dokumentacji

- Rejestr Produktów Biobójczych (Register for Biocidal Products) – R4BP:

- edytor Charakterystyki Produktu Biobójczego (SPC)

-  IUCLID

 

Formularz zgłoszeniowy

 

_______________________

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

Organizator Szkoleń Pharma Review

e-mail: office@pharmareview.info
www.pharmareview.info

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: