PRODUKCJA WYROBU MEDYCZNEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA nowość

 

szkolenie online:

 

 

PRODUKCJA WYROBU MEDYCZNEGO 

 

W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA 
 

20 czerwca 2024 r.

 

 ______________________ 

 

Program szkolenia:

 

  1. 1. Omówienie wytycznych rozporządzenia  MDR odnośnie procesu produkcji

      (przegląd załączników rozporządzenia)

- reguły klasyfikacji

- dokumentacja techniczna

- deklaracja zgodności

- oznakowanie zgodności

- ocena zgodności

-  ocena kliniczna i obserwacje   kliniczne po wprowadzeniu do obrotu

  1.  Proces produkcji w świetle wytycznych Normy PN EN ISO 13485:2016

- projektowanie i rozwój

- walidacja projektowania i rozwoju

- produkcja i dostarczenie usługi

- identyfikacja

- identyfikowalność

- serwis

- przeróbka

  1. Walidacja produktu i procesów

- walidacja i weryfikacja  definicja procesów

- zasady przeprowadzenia walidacji produktu i procesów realizowanych podczas produkcji wyrobów medycznych

  1. Zasady  tworzenia dokumentacji w obszarze procesu produkcji

- identyfikowalność procesu produkcji

- deklaracja zgodności

- etykiety wyrobów medycznych

- kod UDI dla wyrobów medycznych

- udokumentowanie procesu walidacji

 

 

 


Mają Państwo pytania? Prosimy o kontakt  

 

więcej aktualności