OSOBA ODPOWIEDZIALNA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ – ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

 

Pharma Review serdecznie zaprasza na szkolenie online:

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

– ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIENIA

I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

12 stycznia 2023 r.

Koszt uczestnictwa: 790 PLN netto

 

 

Program szkolenia:

 1. Wymagania prawne - Ustawa PF oraz Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 2. Odpowiedzilność przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej  

 • Osoba Odpowiedzialna – obowiązki i uprawnienia

 1. Udział Osoby Odpowiedzialnej w Farmaceutycznym Systemie Jakości w Hurtowni

 • Dokumentacja – DGH oraz procedury i instrukcje

 • Personel, szkolenia

 • Zarządzanie ryzykiem jakości

 • Zarządzanie zmianami

 • Zarządzanie odchyleniami i działaniami CAPA

 • Audyty

 • Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców

 • Umowy jakościowe i nadzór nad Zleceniobiorcami

 1. Praktyczne aspekty realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej

 • Nadzór nad procesami w hurtowni

 • Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych

 • Nadzór nad odchyleniami temperatury podczas transportu, podczas załadunku, rozładunku - analiza odchyleń i reklamacji w transporcie

 • Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji

 

 

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: