NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ PRODUKTU LECZNICZEGO – DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE CZY WADA JAKOŚCIOWA?

 

 

Zapraszamy na szkolenie otwarte online:

 

Nadzór nad jakością produktu leczniczego

– działanie niepożądane czy wada jakościowa?

 

 

_____________________________

    

 1. Podstawy prawne zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Definicja i przykłady działania niepożądanego, podstawy prawne, rola podmiotu odpowiedzialnego, cel zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

2. Sposób postępowania ze stwierdzonym działaniem niepożądanym

Zgłoszenie działania niepożądanego: niezbędne informacje, sposób i drogi powiadomienia, dalsze postępowanie z produktem leczniczym

3. Podstawy prawne zgłaszania wady jakościowej produktu leczniczego

Przykłady wad jakościowej produktu leczniczego, podstawy prawne jej zgłaszania

4. Sposób postępowania ze stwierdzoną wadą jakościową produktu leczniczego

Zgłoszenie wady jakościowej produktu leczniczego: formularz, niezbędne informacje, droga powiadomienia, dalsze postępowanie z produktem leczniczym

5. Działanie niepożądane a wada jakościowa - porównanie

Porównanie sposobu wykrycia, zgłoszenia i dalszego postępowania z danym produktem leczniczym

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: