SZKOŁA MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ 2022

 

 

 

 

kurs online:

SZKOŁA MIKROBIOLOGII  FARMACEUTYCZNEJ 2022

 

Terminy spotkań:   24-25 października 2022 r.

                                oraz 21-22 listopada 2022 r.

                                Panel dodatkowy: 12-13 grudnia 2022 r.

 

 _____________________                               

 

Szanowni Państwo!

       Z wielką przyjemnością mamy możliwość zaproszenia Państwa na nowatorski kurs Mikrobiologii

farmaceutycznej pod nazwą „Szkoła mikrobiologii farmaceutycznej”.

      Prezentowany kurs składający się z 4 niezależnych szkoleń poświęcony jest praktyce

mikrobiologicznej w wytwórni farmaceutycznej. W ramach cyklu spotkań przedstawiona zostanie

całość zagadnień, z jakimi stykają się pracownicy Laboratoriów Mikrobiologicznych.

     Szczególny nacisk, położony będzie na praktyczne rozwiązywanie konkretnych problemów.

Podstawowym celem prezentowanego kursu jest przygotowanie merytoryczne do pracy w

Laboratorium mikrobiologicznym w firmie farmaceutycznej.

________________________________

Kurs skierowany jest głównie do:

- pracowników laboratoriów mikrobiologicznych - szczególnie zapraszamy tych z Państwa, którzy

nie posiadają jeszcze wieloletniego doświadczenia

- pracowników innych działów wytwórni farmaceutycznych, związanych z mikrobiologią takich jak:

Dział Zapewnienia Jakości, Dział Badawczy / Technologiczny, Dział Rejestracji, Dział Walidacji, Dział

Kontroli Jakości

- Osób Wykwalifikowanych, dla których wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędna w procesie

zwalniania produktu leczniczego

- Studentów ostatnich lat mikrobiologii, biotechnologii, biologii, chemii, farmacji itp., którzy

chcieliby swoja karierę zawodową związać z mikrobiologią i farmacją

- Wszystkich innych osób, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu mikrobiologii

farmaceutycznej.

Dodatkowo, każda z osób biorących udział w całym cyklu szkoleniowym, po pozytywnym zaliczeniu

testu uzyska „Certyfikat biegłości w analizie mikrobiologicznej” wydawany przez Pharma Review.

 

______________________________

KURS PODSTAWOWY - 4 dni:

 

Dzień I. 24 października

 1. Zapewnienie Jakości w Laboratorium Mikrobiologicznym

  • Wymagania mikrobiologiczne

  • Zagrożenia w produkcji leków

  • Ocena czystości mikrobiologicznej

 2. Postępowanie z podłożami

  • Wytyczne GMP

  • Przygotowanie i przechowywanie podłoży

  • Kontrola jakości pożywek

 3. Mikrobiologiczny monitoring warunków wytwarzania produktów leczniczych

  • Co to jest mikrobiologiczny monitoring warunków wytwarzania i czemu służy – wytyczne GMP

  • Metody stosowane w poborze prób środowiskowych i ich weryfikacja. Dobór częstotliwości badań i limitów czystości mikrobiologicznej środowiska

 

Dzień II. 25 października

 1. Rola Laboratorium Mikrobiologicznego w ramach działań walidacyjnych w wytwórni farmaceutycznej

  • Walidacja procesu produkcyjnego i walidacja czyszczenia

  • Kwalifikacja pomieszczeń czystych

  • Kwalifikacja instalacji wody oczyszczonej

  • Kwalifikacja instalacji pomocniczych

 2. Transfer i ocena przydatności metod mikrobiologicznych

  • Test przydatności metod ilościowych

  • Test przydatności metod jakościowych

  • Rewalidacja i dokumentacja

 3. Analizy na zlecenie i zewnątrz-laboratoryjny transfer metod

  • Analizy na zlecenie w świetle wymagań GMP

  • Wybór strategii zewnątrz-laboratoryjnego transferu

  • Dokumentacja transferu

 

Dzień III. 21 listopada

 1. Mikrobiologia w badaniach rozwojowych nowych produktów leczniczych

  • Rola laboratorium mikrobiologicznego w badaniach R&D

  • Test skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej i jego walidacja

 2. Wyniki poza specyfikacją OOS (Out of Specification), wyniki poza limitem OOL 

  • Wyniki OOS i wynik nieoczekiwany

  • Odchylenia i wyniki OOL

 3. Analiza trendów z podstawami statystyki

  • Podstawowe techniki analizy ststystycznej stosowane w mikrobiologii

  • Co to jest analiza trendów i dlaczego jest wymagana

  • Techniki analizy trendów

 

Dzień IV. 22 listopada

 1. OOT w mikrobiologii

  • Wytyczne GMP

  • Identyfikacja wyników OOT

  • Sposób postępowania

 2. Bezpieczeństwo biologiczne i higiena laboratorium mikrobiologicznego

  • Bezpieczeństwo biologiczne (szczepy, odpady, personel, aparatura, warunki prowadzenia badań)

  • Koncepcja laboratorium mikrobiologicznego

  • Higiena pomieszczeń i urządzeń

 3. Organizacja dokumentacji Laboratorium mikrobiologicznego

  • Cele i wymagania gromadzenia danych

  • Zapisy robocze, certyfikaty analityczne, protokoły, raporty, dzienniki

  • Archiwizacja dokumentacji

______________________________________

 

Panel dodatkowy

 

Dzień V. 12 grudnia

 1. Alternatywne metody kontroli mikrobiologicznej

  • Wytyczne GMP

  • Metody ilościowe

  • Metody jakościowe

  • Walidacja metod kontroli alternatywnej

 

 1. Ocena skuteczności środków dezynfekujących i antyseptykow

  • Pojęcia i definicje

  • Rodzaje środków dezynfekujących

  • Badanie skuteczności biobójczej

 

Dzień VI. 13 grudnia

 1. Szczepy drobnoustrojów w laboratorium farmaceutycznym

  • Szczepy farmakopealne i izolaty in-house

  • Standaryzacja szczepów drobnoustrojów

  • Bank szczepów drobnoustrojów

 1. Identyfikacja szczepów drobnoustrojów wzorcowych

  • Farmakopealne metody identyfikacji i ich walidacja

  • Alternatywne metody i ich walidacja

  • Stosowana aparatura i kwalifikacja sprzętu

 

 

____________________________________________________

 

 

1. Koszt uczestnictwa w kursie podstawowym (4 dni): 

PROMOCJA FIRST MINUTE: 2 400 PLN netto* przy zgłoszeniu do 15.08.22

 

FORMULARZ 4 DNI

 

 _______________________________

2. Koszt uczestnictwa w  kursie podstawowym (4 dni) + Panel dodatkowy (2 dni): 

PROMOCJA FIRST MINUTE: 3 000 PLN netto* przy zgłoszeniu d0 15.08.22

 

FORMULARZ 6 DNI

 

 

Serdecznie zapraszamy

Pharma & Chemical Review Sp. z o.o.

e-mail: office@pharmareview.info

 

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: