SZKOŁA MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

 

 

 

 

kurs online:

SZKOŁA MIKROBIOLOGII  FARMACEUTYCZNEJ

 

Terminy spotkań:   28-29 października oraz 29-30 listopada 2021 r.

 

 

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością mamy możliwość zaproszenia Państwa na nowatorski kurs Mikrobiologii farmaceutycznej pod nazwą „Szkoła mikrobiologii farmaceutycznej”.

Prezentowany kurs składający się z 4 niezależnych szkoleń poświęcony jest praktyce mikrobiologicznej w wytwórni farmaceutycznej. W ramach cyklu spotkań przedstawiona zostanie całość zagadnień, z jakimi stykają się pracownicy Laboratoriów Mikrobiologicznych.

Szczególny nacisk, położony będzie na praktyczne rozwiązywanie konkretnych problemów.

Podstawowym celem prezentowanego kursu jest przygotowanie merytoryczne do pracy w Laboratorium mikrobiologicznym w firmie farmaceutycznej.

Kurs skierowany jest głównie do:

- pracowników laboratoriów mikrobiologicznych - szczególnie zapraszamy tych z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze wieloletniego doświadczenia

- pracowników innych działów wytwórni farmaceutycznych, związanych z mikrobiologią takich jak:

Dział Zapewnienia Jakości, Dział Badawczy / Technologiczny, Dział Rejestracji, Dział Walidacji, Dział Kontroli Jakości

- Osób Wykwalifikowanych, dla których wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędna w procesie zwalniania produktu leczniczego

- Studentów ostatnich lat mikrobiologii, biotechnologii, biologii, chemii, farmacji itp., którzy chcieliby swoja karierę zawodową związać z mikrobiologią i farmacją

- Wszystkich innych osób, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej.

Dodatkowo, każda z osób biorących udział w całym cyklu szkoleniowym, po pozytywnym zaliczeniu testu uzyska „Certyfikat biegłości w analizie mikrobiologicznej” wydawany przez Pharma Review.

 

 

PROGRAM KURSU:

Dzień I

 1. Zapewnienie Jakości w Laboratorium Mikrobiologicznym

  • Wymagania mikrobiologiczne

  • Zagrożenia w produkcji leków

  • Ocena czystości mikrobiologicznej

 2. Postępowanie z podłożami

  • Wytyczne GMP

  • Przygotowanie i przechowywanie podłoży

  • Kontrola jakości pożywek

 3. Mikrobiologiczny monitoring warunków wytwarzania produktów leczniczych

  • Co to jest mikrobiologiczny monitoring warunków wytwarzania i czemu służy – wytyczne GMP

  • Metody stosowane w poborze prób środowiskowych i ich weryfikacja. Dobór częstotliwości badań i limitów czystości mikrobiologicznej środowiska

 

Dzień II

 1. Rola Laboratorium Mikrobiologicznego w ramach działań walidacyjnych w wytwórni farmaceutycznej

  • Walidacja procesu produkcyjnego i walidacja czyszczenia

  • Kwalifikacja pomieszczeń czystych

  • Kwalifikacja instalacji wody oczyszczonej

  • Kwalifikacja instalacji pomocniczych

 2. Transfer i ocena przydatności metod mikrobiologicznych

  • Test przydatności metod ilościowych

  • Test przydatności metod jakościowych

  • Rewalidacja i dokumentacja

 3. Analizy na zlecenie i zewnątrz-laboratoryjny transfer metod

  • Analizy na zlecenie w świetle wymagań GMP

  • Wybór strategii zewnątrz-laboratoryjnego transferu

  • Dokumentacja transferu

 

Dzień III

 1. Mikrobiologia w badaniach rozwojowych nowych produktów leczniczych

  • Rola laboratorium mikrobiologicznego w badaniach R&D

  • Test skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej i jego walidacja

 2. Wyniki poza specyfikacją OOS (Out of Specification), wyniki poza limitem OOL i odchylenia

  • Wyniki OOS i wynik nieoczekiwany

  • Odchylenia i wyniki OOL

 3. Analiza trendów z podstawami statystyki

  • Podstawowe techniki analizy ststystycznej stosowane w mikrobiologii

  • Co to jest analiza trendów i dlaczego jest wymagana

  • Techniki analizy trendów

Dzień II

 1. OOT w mikrobiologii

  • Wytyczne GMP

  • Identyfikacja wyników OOT

  • Sposób postępowania

 2. Bezpieczeństwo biologiczne i higiena laboratorium mikrobiologicznego

  • Bezpieczeństwo biologiczne (szczepy, odpady, personel, apartaura, warunki prowadzenia badań)

  • Koncepcja laboratorium mikrobiologicznego

  • Higiena pomieszczeń i urządzeń

 3. Organizacja dokumentacji Laboratorium mikrobiologicznego

  • Cele i wymagania gromadzenia danych

  • Zapisy robocze, certyfikaty analityczne, protokoły, raporty, dzienniki

  • Archiwizacja dokumentacji

 

 

 

 

FORMULARZ ONLINE

 

Koszt uczestnictwa w całym kursie online: 2 800 PLN netto

PROMOCJA FIRST MINUTE: 2 400 PLN netto

 

Koszt uczestnictwa w pojedynczym dniu szkolenia online: 690 PLN netto

 

Serdecznie zapraszamy

Pharma  Review Sp. z o.o.

e-mail: office@pharmareview.info,

 

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: