KOSZTY JAKOŚCI – JAK JE REDUKOWAĆ?

 

Zapraszamy na szkolenie online:

 

Koszty jakości – jak je redukować? 

 

 

20 czerwca 2024 r.

_______________________

 

 

Podczas szkolenia wskażemy jak   zarządzać  ryzykiem w identyfikacji i redukcji kosztów jakości.

Omówimy przykłady działań obniżających koszty jakości w kontroli jakości.

więcej aktualności