JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INSPEKCJI? PRZYGOTOWANIE HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ DO INSPEKCJI KROK PO KROKU.

 

Zapraszamy na szkolenie online:

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INSPEKCJI?

PRZYGOTOWANIE HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ DO INSPEKCJI

KROK PO KROKU.

 

24 kwietnia 2024 r.

___________

 

Agenda:

 

  1. Podstawy prawne:

1.1 Rodzaje inspekcji inspektorów ds. obrotu hurtowego GIF

1.2. Zakres możliwych inspekcji, upoważnienia inspektorów

1.3 Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego

1.4. Dokumentowanie inspekcji - możliwe zgłoszenia zastrzeżeń do raportu z inspekcji

1.5. HDN - harmonogram działań naprawczych

 

  1. Podstawy merytoryczne - przegląd systemu jakości w aspekcie prawidłowego wypełnienia zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

2.1. Analiza raportów z poprzednich inspekcji w zakresie zgłoszonych niezgodności lub zaleceń

2.2. Przegląd dokumentacji - księga jakości, instrukcje, formularze + harmonogramy

2.3. Analiza procesów w hurtowni w oparciu o mapę procesów i ich ewentualnych zmian

2.4. Sprawdzenie wykonania obowiązków kierownika hurtowni wynikających z procedur w danej hurtowni (harmonogramy, analizy ryzyka)

2.5. Prawidłowe zarządzanie odchyleniami (ocena, podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych)

2.6. Analiza przeglądów zarządczych jako dowód poprawności działania Systemu Zarządzania Jakością

wskaźniki realizacji celów systemu, ich ocena oraz wynikające z nich zmiany procesów

efektywna informacja zwrotna dla pracowników

analiza zmian przepisów, wytycznych organów i innych kwestii, które mogą mieć wpływ na System Zarządzania Jakością

2.7. Analiza wyników audytów wewnętrznych oraz ich wdrożenie w ramach kontroli zmian

2.8. Przegląd szkoleń pracowników: szkolenia wstępne, stanowiskowe i przypominające

 

  1. Podsumowanie - wskazanie punktów krytycznych, rola analizy ryzyka w uzasadnieniu decyzji kierownika hurtowni

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje i program szkolenia lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt  

e-mail: office@pharmareview.info

 

_______________

  • SZKOLENIA PRAWO FARMACEUTYCZNE
  • SZKOLENIA DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ
  • SZKOLENIA FARMACEUTYCZNE
  • SZKOLENIA FARMACJA
  • SZKOLENIA HURTOWNIA FARMACEUTYCZNE

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: