Formularz zgłoszeniowy

Umowa - zgłoszenie

płatnego uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie

 
Forma szkolenia:  
  

Cena uczestnictwa: 0 zł netto

Zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa oraz wyrażam zgodę wobec Pharma & Chemical Review Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-229 Warszawa, ul. ROZŁUCKA 12/15 na (prosimy o zaznaczenie wybranych zgód):

WARUNKI UCZESTNICTWA i PŁATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie jest przesłanie do organizatora poprawnie wypełnionego zgłoszenia online lub podpisanego zgłoszenia (do pobrania pdf) e-mailem na adres: office@pharmareview.info.

2. Należność za uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie wpłacimy przelewem na konto po otrzymaniu faktury VAT: Pharma & Chemical Review Sp. z o.o. Ul. ROZŁUCKA 12/15, 04-029 WARSZAWA, NIP: 8971868308, PKO BP 60 1020 1185 0000 4302 0309 5577

3. Cena obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

4. O udziale w szkoleniu/warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

5. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Pharma & Chemical Review Sp. z o.o. do wystawiania faktury VAT bez naszego podpisu.

6. W przypadku: odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu (bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego) lub nie odwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w szkoleniu/warsztacie zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga zachowania formy pisemnej. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu/warsztacie może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.

7. W przypadku przysłania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu brak możliwości bezkosztowej rezygnacji.

8. Pharma & Chemical Review Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany miejsca przeprowadzenia konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie szkolenia/warsztatu. Gdyby szkolenie/warsztat nie odbyła się z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zaproponuje udział w szkoleniu/warsztacie w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zwróci pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego.

9. Pharma & Chemical Review Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych (siedziba: Ul. ROZŁUCKA 12/15, 04-029 WARSZAWA) Ul. ROZŁUCKA 12/15, 04-029 WARSZAWA informuje iż, dane osobowe kandydatów na szkolenie przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. Osoba odpowiedzialna za Administrowanie danych osobowych w Pharma & Chemical Review Sp. z o.o. jest dostępna pod adresem mailowym ochronadanych@pharmareview.info

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane osobowe i są przetwarzane posiada także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z literą prawa.

11. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt email: office@pharmareview.info

* Pole obowiązkowe

lub