ABC WYROBÓW MEDYCZNYCH

 

Zapraszamy na wakacyjne szkolenie online:

 

ABC WYROBÓW MEDYCZNYCH

25 sierpnia 2022 r.

____________

EKSPERCI: KANCELARIA FOOD & PHARMA LEGAL

 

 

Koszt uczestnictwa: 590 PLN netto

Promocyjny koszt uczestnictwa: 500 PLN netto

Promocyjny koszt uczestnictwa dwóch osób: 900 PLN netto

_________________

 

Czym są wyroby medyczne:

·       definicje,

·       klasyfikacja i przykłady.

 

Podmioty gospodarcze prowadzące obrót wyrobami medycznymi i ich obowiązki:

·       producent,

·       upoważniony przedstawiciel,

·       importer i dystrybutor.

 

Dokumenty dotyczące wyrobów medycznych:

·         dokumentacja techniczna,

·         instrukcja używania wyrobu medycznego,

·         deklaracja zgodności,

·         certyfikat zgodności.

 

Wymogi dotyczące oznakowania wyrobów medycznych

 

Rejestracja wyrobów i podmiotów gospodarczych:

·       system powiadomień i zgłoszeń do URPL,

·       system EUDAMED,

·       baza dystrybutorów.

 

Reklama wyrobów medycznych:

·       wymogi, zasady i formy prowadzenia,

·       podmioty uprawnione.

System nadzoru nad wyrobami medycznymi i sankcje

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: