ABC PHARMACOVIGILANCE W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ

 

 

Pharma Review zaprasza na szkolenie online:

 

ABC PHARMACOVIGILANCE

W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ

4 kwietnia 2023 r.

Promocyjny koszt uczestnictwa:   650 PLN netto

 _______________________

 

 

CZĘŚĆ 1. 


1)      Działanie niepożądane produktu leczniczego: definicja, rodzaje
2)      Dlaczego monitorujemy działania niepożądane produktu leczniczego
3)      Obowiązek zgłaszania działania niepożądanego, obowiązki podmiotu odpowiedzialnego
4)      System bezpieczeństwa – co się dzieje ze zgłoszonym działaniem niepożądanym
5)      System EudraVigilance – zarys systemu


  CZĘŚĆ 2. 


1)      Plan Zarządzania Ryzykiem (Risk Management Plan - RMP) jako część dokumentacji rejestracyjnej
2)      Okresowy raport o bezpieczeństwie (PSUR)
3)      Zagadnienie dodatkowego monitorowania leków
4)      Procedury związane z Pharmacovigilance prowadzące do zmian porejestracyjnych
5)      Komunikaty bezpieczeństwa i materiały edukacyjne jako dodatkowe środki
minimalizacji ryzyka
6)      Informacje dostępne na stronie internetowej URPL w zakresie Pharmacovigilance

 

 

 __________________

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje i program szkolenia lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt  

e-mail: office@pharmareview.info

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: