GWARANCJA TERMINU - 01.06 - TRENING ONLINE: WALIDACJA CLOUD

Strona 1 z 0 >  >>

SZKOLENIE ONLINE:

 

 

TRENING ONLINE:

 

WALIDACJA CLOUD
- KWALIFIKACJA INFRASTRUKTURY IT BAZUJĄCEJ NA CHMURZE WEDŁUG GAMP

1 czerwca  2020 r.

Start: 10.00 (około 6 godzin)

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu online: 590 PLN netto

 

Systemy w środowisku GxP muszą być zwalidowane a infrastruktura skwalifikowana. Coraz częściej jednak infrastruktura znajduję się w chmurze co powoduje duże modyfikacje w dotychczasowej działalności działów IT i działów jakości zajmujących się walidacją systemów skomputeryzowanych. Wiele firm przenosi swoje zasoby IT do chmury i kwalifikacja zgodna z GxP może przynieść wiele pytań. Chcesz wiedzieć, które rozwiązania chmurowe wybrać i jak kwalifikować infrastrukturę opartą na chmurze ? Zapraszamy na szkolenie.

 

 

PROGRAM TRENINGU:

  1. Wstęp

  2. Kluczowe zagadnienia dotyczące infrastuktury IT i modelów chmurowych XaaS (IaaS, PaaS, SaaS) i walidacji systemów działających w chmurze

  3. Kwalifikacja infrastruktury z naciskiem na rozwiązania chmurowe i cykl życia infrastruktury opartej na chmurze

  4. Praktyczny przykład kwalifikacji dla modelu IaaS w oparciu o model V.

  5. Utrzymanie infrastruktury w chmurze w stanie skwalifikowanym

  6. Bezpieczeństwo infrastruktury

  7. Wielowymiarowe porównanie modelu tradycyjnego i IaaS, PaaS ,SaaS pod względem zagadnień kwalifikacyjnych i utrzymania w stanie skwalifikowanym


POBIERZ Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

e-mail: office@pharmareview.info

Organizator Szkoleń Pharma Review

Mają Państwo pytania? Prosimy o kontakt

www.pharmareview.info