szkolenie online: SPECJALISTA DS. REJESTRACJI LEKÓW

Strona 1 z 0 >  >>

 

 

Zapraszamy na szkolenie online:

 

Specjalista ds. Rejestracji leków

 

26 sierpnia 2020 r.

Start 10.00 (około 5 -6  godzin)

Szkolenie poprowadzi niezależny ekspert: Pani Magdalena Leszczyńska

Koszt uczestnictwa: 690 PLN netto

 

_____________________________

  

1.               Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych

a) ustawa prawo farmaceutyczne

b) rozporządzenia i wytyczne

  c) procedury rejestracyjne - zastosowanie

  - narodowa

  - MRP/DCP

  - CP

  d) wniosek o dopuszczenie do obrotu

  - kategorie rejestracyjne (generyk, produkt referencyjny)

   - najbardziej krytyczne/strategiczne rubryki wniosku

  - najważniejsze załączniki dołączane do wniosku

  - opłaty rejestracyjne

  - format i dokumentacja dołączona do wniosku

  e) faza porejestracyjna

  - kiedy należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany w pozwoleniu

  - przedłużenie ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

 


2. Najnowsze informacje w domenie publicznej 

  - ogólnoeuropejskie portale - Komisji Europejskiej, EMA:

  - wytyczne rejestracyjne CMDh

  - procedury COVID – aktualne wymagania

 

 

FORMULARZ ONLINE

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

e-mail: office@pharmareview.info